Whisky Talks… – #5 Łukasz Gołębiewski

Scroll down for the English Version

Dzisiaj na bogato

Była krótka recenzja whisky, a teraz czas na kolejną część Whisky Talks…- rozmowy o whisky.

Wracamy na nasze podwórko i przedstawiamy Wam wywiad z Łukasz Gołębiewski.

Tradycyjnie, na początek, krótkie bio o naszym rozmówcy oraz pierwsze dwa pytania.

Łukasz Gołębiewski

102370814_2861500417502962_3841379184303669248_o

Prowadzi wydawnictwo Aqua Vitae oraz największy w Polsce serwis o mocnych alkoholach Spirits.com.pl. Redaktor naczelny magazynu „Aqua Vitae”. Organizator kilkuset spotkań degustacyjnych z alkoholami mocnymi (Spirits Tasting Club) i winami (Akademia Wina, Akademia Wina online).

Jest autorem monografii: „Wódka” (2014), „Koniak” (2015), „Bourbon i amerykańska whiskey” (2016), „Kalwados” (2016), „Świat brandy” (2016), „Irlandzka whiskey” (2017), „Gin” (2018), „Grappa” (2019) oraz wielu artykułów prasowych, a także powieści.

Laureat licznych nagród dziennikarskich, odznaczony medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej. Wolny czas najchętniej spędza z dala od telefonów w towarzystwie swoich kotów.

101984646_2861500420836295_5934218122310451200_o

1. Miłość, pasja czy po prostu praca? Czym dla Ciebie jest whisky?

Pasja i praca. Co do miłości, to jestem zbyt niestały w uczuciach.

2. Pierwsza whisky jaką pamiętasz i czy Ci smakowała?

Ballantine’s Finest, w PRL, z Pewexu, była paskudna, piłem ją ciepłą, nad rzeką w upale, rozcieńczając przecierem owocowym Bebiko.

3. Whisky, której smak pozostanie na zawsze w Twojej pamięci?

Jest ich wiele, ale pierwszą „ważną” whisky dla mnie, która skłoniła mnie do dalszych poszukiwań, i do której chętnie wracam, była Laphroaig Quarter Cask.

4. Jakie są Twoje smaki? Czym sugerujesz się przy wyborze whisky?

Nie mam ulubionego smaku, każda dobrze zrobiona whisky zasługuje na uwagę, a kieruję się przede wszystkim potrzebą poznawania ciągle nowych smaków.

5. Nie wolno mieszać whisky z…? Kontrowersyjne poglądy na temat whisky, co Ty o tym sądzisz?

Ja zasadniczo nie mieszam. Czasami do whisky CS dodaję trochę wody, czasami też jak jestem zmęczony i mam ochotę na szklaneczkę Laphroaig, dodaję jedną kostkę lodu.

102835529_2861500634169607_8637314669754712064_o

6. Whisky z wodą czy może w mocy beczki?

Zwykle degustuję whisky tak, jak została zabutelkowana, chyba że jest ekstremalnie „zamknięta” przez to, że jest młoda i ma zbyt wysoką moc, wtedy dodaję trochę wody, ale to dotyczy raczej whisky, które nie są dość dobre by je docenić w wersji CS.

7. Najlepsza whisky jaką do tej pory próbowałeś?

Trudno powiedzieć, ale chyba największe wrażenie zrobił na mnie John Walker & Sons Odyssey, czyli znakomity blend.

8. Whisky marzeń, której nie próbowałeś, a chciałbyś to zrobić?

Nie mam.

9. Twoje ulubione szkło do degustacji?

Degustacyjny kieliszek Krosno, na cienkiej nóżce. Doskonałe są też kieliszki do grappy.

10. Twój ulubiony koktajl na bazie whisky?

Mint julep.

11. Jak widzisz przyszłość w świecie whisky? Gdzie mogą zaprowadzić nas eksperymenty?

Jestem zmęczony eksperymentami, bo znika zupełnie lokalny charakter trunku, dlatego coraz chętniej sięgam po bourbona, gdzie te eksperymenty są mocno ograniczone wymogami dziewiczej beczki. Lubię „surowy” charakter whisky, finiszowania czasami wnoszą wiele dobrego, ale to nie jest to, czego szukam dla siebie.

12. Wymień 3 ulubione trunki do degustacji, picia, sączenia?

1. Destylaty owocowe (zwłaszcza gruszki i śliwki), 2. Calvados, 3. Cognac. W przypadku jednak tych dwóch francuskich alkoholi tylko wersje zdecydowanie wiekowe, minimum 25 lat.

13. Twój największy autorytet w świecie whisky?

Dave Broom.

14. Jaką polecisz książkę o tematyce whisky?

Wielki atlas świata whisky, autor jak wyżej.

15. Czy warto inwestować w whisky?

Podobno warto, ja nie inwestuję, tylko kupuję i wypijam. Mam pewnie z 50-60 nie otwartych butelek whisky, ale pewnie kiedyś je otworzę.

16. Whisky to jedno, a jeśli nie ona to co?

Rum, cognac, calvados, destylaty owocowe, właściwie wszystko co dobrze zrobione, a poza tym mam pięć kotów, więc muszę dzielić przyjemności. Koty jakoś nie są chętne do wspólnego degustowania, wolą innego rodzaju aktywności.

103275082_2861500544169616_8843027789163528192_o

Questions – English Version

Łukasz Gołębiewski

He runs the Aqua Vitae publishing house and the largest website about a strong alcohol in Poland called spirits.com.pl.

Editor-in-chief of the Aqua Vitae magazine.

Organizer of several hundred tasting meetings with strong alcohols (Spirits Tasting Club) and wines (Wine Academy, Online Wine Academy).

He is the author of the monographs: „Vodka” (2014), „Cognac” (2015), „Bourbon and American Whiskey” (2016), „Kalwados” (2016), „World Brandy” (2016), „Irish Whiskey” (2017) , „Gin” (2018), „Grappa” (2019) and many press articles, as well as novels.

Winner of numerous journalism awards, awarded with the Medal of Merit for Polish Culture.

He spends his free time away from phones in the company of his cats.

1. Love, passion or just work? What is whisky for you?

Passion and work. As for love, I’m too unstable in my feelings.

2. The first whisky you remember? Did you like it?

Ballantine’s Finest, during the time of Polish People’s Republic, from Pewex, was nasty, I drank it warm, at the river in the heat, diluting with Bebiko fruit mousse.

3. Whisky, the taste of which will remain in your memory forever?

There are many, but the first „important” whisky for me, which prompted me to look further, and to which I gladly return, was Laphroaig Quarter Cask.

4. What are your flavours? Which aspects of whisky are the most important for you?

I don’t have a favourite taste profile, every well-made whisky deserves attention, and I’m guided primarily by the need to learn new flavours all the time.

5. Do not mix whisky with …? Controversial views on whisky, what do you think about it?

I basically don’t mix. Sometimes I add some water to Cask Strength whisky, sometimes when I’m tired and when I want a glass of Laphroaig, I add one ice cube.

6. Whisky with water or maybe cask strength?

I usually taste whisky as it was bottled, unless it is extremely „closed” because it is young and has too much power, then I add some water, but this applies rather to whiskies that are not good enough to appreciate  them in the Cask Strength version .

7. The best whisky you’ve ever tasted?

It’s hard to say, but probably John Walker & Sons Odyssey made the biggest impression on me, which is an excellent blend.

8. Whisky of your dreams you haven’t tried and would like to do?

I do not have.

9. Your favorite tasting glass?

A tasting glass made by Krosno, on a thin leg. Grappa glasses are also excellent.

10. Your favourite whisky cocktail?

Mint julep.

11. How do you see the future in the world of whisky? Where can experiments lead us?

I’m tired of experiments, because the local character of the drink disappears, that’s why I’m more and more eager to reach for bourbon, where these experiments are very limited by the requirements of a virgin oak. I like the „raw” nature of whisky, process of finishes sometimes brings a lot of good, but this is not what I am looking for.

12. List three favourite drinks for tasting, drinking and sipping?

1. Fruit distillates (especially made from pears and plums), 2. Calvados, 3. Cognac. However, in the case of these two French spirits, only definitely older versions, minimum 25 years.

13. Your greatest authority in the world of whisky?

Dave Broom.

14. What book, would you recommend about whisky?

The World Atlas of Whisky, author as above.

15. Is it worth investing in whisky?

Apparently it’s worth it, I don’t invest, I just buy and drink. I probably have 50-60 unopened whisky bottles, but I will probably open them one day.

16. Whisky is one thing, but if not what else you would like to do?

Rum, cognac, calvados, fruit distillates, just about everything well done, and besides, I have five cats, so I have to share my pleasure. Somehow, cats are not willing to try tasting together, they prefer a different kind of activity.

A już za tydzień naszym gościem będzie: Fergus Simpson – Duncan Taylor Whisky Ambassador

#EkipaWML

#WhiskyTalks #RozmowyOwhisky #WhiskyMyLife #QuestionsAndAnswers #Interview #Wywiad

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: